พลาสติก ซีล ปะเก็น โอริง Gasket Hydraulic Seal O-ring- Ecoseal

Item Code Material Supplier Code Code Standard Colour Size
ID Thickness Shore
OR-NB-000.74-01.02N7 NBR 11A002K6 AS001 0.74 1.02 70
OR-VI-000.74-01.02V7 VITON 11A002G6 AS001 0.74 1.02 75
OR-NB-001.07-01.27N7 NBR 11A004K6 AS002 1.07 1.27 70
OR-NB-001.07-01.27N9 NBR 11A004K0 AS002 1.07 1.27 90
OR-VI-001.07-01.27V7 VITON 11A004G6 AS002 1.07 1.27 75
OR-NB-001.15-01.00N7 NBR 11A001K6 1.15 1 70
OR-VI-001.15-01.00V7 VITON 11A001G6 1.15 1 75
OR-NB-001.24-02.62N7 NBR 11A179K6 AS102 1.24 2.62 70
OR-NB-001.24-02.62N9 NBR 11A179K0 AS102 1.24 2.62 90
OR-VI-001.24-02.62V7 VITON 11A179G6 AS102 1.24 2.62 75
OR-NB-001.42-01.52N7 NBR 11A006K6 AS003 1.42 1.52 70
OR-NB-001.42-01.52N9 NBR 11A006K0 AS003 1.42 1.52 90
OR-VI-001.42-01.52V7 VITON 11A006G6 AS003 1.42 1.52 75
OR-NB-001.50-01.00N7 NBR 11B015K6 1.5 1 70
OR-VI-001.50-01.00V7 VITON 11B015G6 1.50 1 75
OR-NB-001.78-01.02N7 NBR 11A003K6 1.78 1.02 70
OR-NB-001.78-01.02N9 NBR 11A003K0 1.78 1.02 90
OR-VI-001.78-01.02V7 VITON 11A003G6 1.78 1.02 75
OR-NB-001.78-01.78N7 NBR 11A037K6 AS004 1.78 1.78 70
OR-VI-001.78-01.78V7 VITON 11A037G6 AS004 1.78 1.78 75

Total 6781 Record   « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 340 Next »